You are currently viewing “Black Knight” โต้ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบ

“Black Knight” โต้ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบ

  • Post author:
  • Post category:KPOP
“Black Knight” โต้ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบ

“Black Knight” โต้ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบ

โปรดิวเซอร์ซีรี่ส์ “Black Knight” ของ Netflix ออกมาโต้ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบ

“Black Knight” สร้างมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันเป็นละครเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยคิมอูบิน, ซงซึงฮอน, อีซม และคังยูซอก

หลังจากเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมเมอร์บางคนกล่าวว่าซีรี่ส์ลอกเลียนแบบเกม “Death Stranding” ซึ่งปล่อยเมื่อปี 2019

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2023 โปรดิวเซอร์ “Black Knight” ได้โต้ข้อกล่าวหาโดยชี้ว่า “Black Knight” สร้างมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันโดย Lee Yun Kyun ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2016

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://kpop.youzab.com/152896

Advertisements