KPOP

แฟนๆเฮ! “Source Music” ไม่สามารถจดทะเบียนชื่อวง “GFRIEND” มาเป็นกรรมสิทธิ์ของค่ายได้

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีใต้ปฏิเสธคำร้องของ “Source Music” ในการนำชื่อวง “GFRIEND” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทางค่ายเพลง

ซึ่งแฟนๆมองว่าทั้งเป็นการเอาเปรียบอดีตสมาชิกวงและปิดโอกาสในการรียูเนี่ยนวงในอนาคต โดยแฟนๆต่างก็ดีใจกันถ้วนหน้าหลังคำร้องของ “Source Music” ตกไป

ทาง “Korea Intellectual Property Protection Agency” หรือ “KOIPA” ซึ่งเป็นสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธคำร้องของทางค่ายเพลง “Source Music” ในการนำชื่อ “GFRIEND” หรือ “ยอจาชิน

กู” ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของทางค่ายเพลง โดยทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีใต้ได้ออกเอกสารเพื่อแจ้งสาเหตุที่ทางสำนักงานปฏิเสธคำร้องในการนำชื่อ “GFRIEND” ซึ่งเป็นอดีต “เกิร์ล กรุ๊ป” ของค่ายที่ได้ยุบวง

ไปแล้วออกเป็น 2 ข้อด้วยกันคือ

หนึ่ง “G-Friend” ซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษของวง “เกิร์ล กรุ๊ป” ในเกาหลีใต้เป็นชื่อวงของสมาชิกทั้ง 6 คนที่เคยอยู่ในวง “GFRIEND” เท่านั้นและทางค่ายไม่สามารถนำชื่อไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเองได้ ส่วนข้อ 2 ก็คือ

“GFRIEND” เป็นชื่อที่สื่อถึงวง “เกิร์ล กรุ๊ป” ที่มีสมาชิก 6 คนและเมื่อคิดถึงชื่อนี้แล้วจะเห็นเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากวง “เกิร์ล กรุ๊ป” วงนี้เท่านั้น ซึ่งถ้าหากนำไปใช้เป็นชื่อสำหรับการทำธุรกิจอื่นก็จะสร้างความสับสนและเป็นการเข้าข่ายหลอก

ลวงผู้บริโภคได้

การที่ทางค่าย “Source Music” ถูกปฏิเสธคำร้องในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อวง “GFRIEND” ครั้งนี้ทำให้ “โซวอน”, “เยริน”, “อึนฮา”, “ยูจู”, “ซินบี” และ “ออมจี” สามารถที่จะนำชื่อ “GFRIEND” ไปใช้ประกอบ

การทำกิจกรรมหรือทำการค้าใดๆก็ได้ในทุกรูปแบบ ซึ่งก็รวมถึงการรียูเนี่ยนวงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต, การออกอัลบั้มใหม่หรือว่าการที่ทางวงอาจจะกลับมารวมตัวกันเพื่อออกรายการโทรทัศน์ ซึ่งสามารถใช้ชื่อ “GFRIEND” ในการทำกิจกรรม

ทั้งหมดนี้ได้ ด้านแฟนๆของวง “GFRIEND” ต่างก็ชื่นชมการตัดสินใจของทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีใต้ที่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกทุกคนของ “เกิร์ล กรุ๊ป” วงนี้

https://www.tnnthailand.com/news/trueinside/120193/